Enter your keyword

Chưa được phân loại

Những yếu tố ảnh hưởng đến phong thủy

Những yếu tố ảnh hưởng đến phong thủy

Năng lượng, xét trên góc độ phong thủy sẽ thấy mối liên quan tới tụ khí, bởi đạo của phong thủy chính là “tụ thủy” và “tàng phong”. Thủy tụ để sinh ra khí và tàng phong để tránh tán khí. Ngôi nhà, hay tòa nhà biết áp dụng phong thủy đúng đắn, sẽ có… READ MORE

Hotline: 0983 85 11 85