Tìm kiếm thông tin

NHÀ CHỊ MAI

  • portfolio

Thông tin dự án:

Khách hàng
NGUYỄN THANH MAI
Ngành nghề
BIỆT THỰ, NHÀ PHỐ
Địa chỉ
Tp Hải Phòng
Diện tích:
Năm hoàn thành:
2022
Giá trị:

Hotline: 0983 85 11 85